Monitorul Oficial
nr. 842/12 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.271/10-11-2015 
LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale
-
  2.   D. nr.820/09-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale
-
  3.   L. nr.272/10-11-2015 
LEGE privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
  4.   D. nr.821/09-11-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
  5.   D. nr.824/10-11-2015 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  6.   D. nr.825/10-11-2015 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  7.   D.C.C. nr.590/01-10-2015 
DECIZIA nr. 590 din 1 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală
V
  8.   D.C.C. nr.592/01-10-2015 
DECIZIA nr. 592 din 1 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală
V
  9.   H.G. nr.905/27-10-2015 
HOTĂRÂRE pentru indexarea indemnizațiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
-
  10.   H.G. nr.921/03-11-2015 
HOTĂRÂRE privind retransmiterea unui sector de drum național din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul publicai municipiului Sebeș și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
-
  11.   O. nr.371/02-11-2015 (S.T.S.)
ORDIN al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofițeri
-
  12.   O. nr.372/02-11-2015 (S.T.S.)
ORDIN al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri
-
  13.   O. nr.1.277/30-10-2015 (M.E.Î.M.M.M.A.)
ORDIN al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanțarea investițiilor din Planul național de investiții, privind contractarea, monitorizarea, verificarea și raportarea investițiilor, precum și cheltuielile eligibile
-
  14.   O. nr.2.791/994/03-11,21-10-2015 (A.N.A.F., C.N.A.S.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătatea informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidentă al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 și până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
Rectificare:
  15.   O. nr.897/03-08-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților
-


Vineri, 03 februarie 2023, 11:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.