Monitorul Oficial
nr. 885/26 noiembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.294/25-11-2015 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  2.   D. nr.869/24-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  3.   L. nr.295/25-11-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  4.   D. nr.870/24-11-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  5.   D.C.C. nr.640/13-10-2015 
DECIZIA nr. 640 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  6.   D.C.C. nr.662/15-10-2015 
DECIZIA nr. 662 din 15 octombrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza întâi, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) și (2) și ale art. 41 alin. (1) și (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  7.   D.C.C. nr.706/27-10-2015 
DECIZIA nr. 706 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitatea dispozițiilor Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii și ale Legii dialogului social nr. 62/2011
V
  8.   D.C.C. nr.708/27-10-2015 
DECIZIA nr. 708 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  9.   O. nr.5.638/10-11-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetățenii care au studiat în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.590/2014
A
  10.   O. nr.5.651/10-11-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației si cercetării științifice privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a Instituțiilor de învățământ superior de stat
A
Rectificare:
  11.   O. nr.5.751/12-11-2015 (M.E.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării științifice privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 21:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.