Monitorul Oficial
nr. 906/8 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.307/03-12-2015 
LEGE privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional, semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiționale
-
  2.   D. nr.920/02-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chisinău la 27 august 2015, dintre Ouvernul României și Ouvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiționale
-
  3.   D.C.C. nr.637/13-10-2015 
DECIZIA nr. 637 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  4.   D.C.C. nr.701/27-10-2015 
DECIZIA nr. 701 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă
V
  5.   D.C.C. nr.704/27-10-2015 
DECIZIA nr. 704 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și (3) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.722/29-10-2015 
DECIZIA nr. 722 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
V
  7.   Decizie nr.323/08-12-2015 
DECIZIE privind numirea domnului Dragoș-Nicolae Pîslaru în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  8.   O. nr.1.075/26-11-2015 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.