Monitorul Oficial
nr. 929/15 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.319/11-12-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
V
  2.   D. nr.985/11-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
  3.   Decizie nr.350/15-12-2015 
DECIZIE pentru numirea domnului Florin Marius Tacu în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  4.   O. nr.4.040/4.337/15-12-2015 (M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului. ministrul finanțelor publice, și al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012
-
  5.   O. nr.4.057/C/04-12-2015 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condițiilor și procedurilor privind transmiterea fără plată între unitățile din sistemul administrației penitenciarelor a produselor obținute în gospodăriile agrozootehnice
-
Rectificare:
  6.   O. nr.2.088/28-09-2015 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014
-
  7.   D. nr.875/25-11-2015 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-


Vineri, 21 iunie 2024, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.