Monitorul Oficial
nr. 986/31 decembrie 2015

Publicare
  1.   O.U.G. nr.64/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
V
  2.   O.U.G. nr.65/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  3.   O.U.G. nr.66/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  4.   O.U.G. nr.67/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  5.   H.G. nr.1.014/30-12-2015 
HOTĂRÂRE privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
V
  6.   O. nr.1.737/30-12-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
A
  7.   O. nr.2.123/30-12-2015 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea instrucțiunilor pentru emiterea unitară a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim special - 001
-
  8.   O. nr.4.153/30-12-2015 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.075/2015
-
  9.   N. nr.23/17-12-2015 (A.S.F.)
NORMĂ privind autorizarea fondului de pensii facultative
V


Vineri, 21 iunie 2024, 03:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.