Monitorul Oficial
nr. 13/8 ianuarie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.746/03-11-2015 
DECIZIA nr. 746 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 5, art. 9 și art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumparării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  2.   H.G. nr.1.024/30-12-2015 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), semnat la București la 2 noiembrie 2015
-
  3.   O. nr.1.486/21-12-2015 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
A
  4.   Decizie nr.172/2015/18-12-2015 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remunerațiilor (procentuale si minime) prevăzute în Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuza rea fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153Adin 12 mai 2011 a Curții de Apel București Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.