Monitorul Oficial
nr. 66/29 ianuarie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.702/27-10-2015 
DECIZIA nr. 702 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 21 alin. (6), art. 34 alin. (1) și art. 35 alin. (2) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  2.   O.G. nr.5/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
  3.   O.G. nr.7/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
V
  4.   O.G. nr.8/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
  5.   O.G. nr.9/27-01-2016 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
A
  6.   O. nr.2/27-01-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015
A
Rectificare:
  7.   O. nr.2.201/17-08-2015 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor
A


Miercuri, 29 martie 2023, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.