Monitorul Oficial
nr. 84/4 februarie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.744/03-11-2015 
DECIZIA nr. 744 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49, art. 50 alin. (2) și art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor și, în special, a dispozițiilor art. 44 din acestea
V
  2.   D.C.C. nr.768/10-11-2015 
DECIZIA nr. 768 din 10 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
V
  3.   D.C.C. nr.895/17-12-2015 
DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 641 și art. 666 din Codul de procedură civilă
V
  4.   H.G. nr.30/03-02-2016 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015
-
  5.   Decizie nr.45/04-02-2016 
DECIZIE privind numirea domnului Eduard Corjescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
-
  6.   O. nr.42/26-01-2016 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului/inspecției de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră
A


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 14:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.