Monitorul Oficial
nr. 171/7 martie 2016

Publicare
  1.   L. nr.19/04-03-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
  2.   D. nr.283/03-03-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-
  3.   L. nr.20/04-03-2016 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  4.   D. nr.284/03-03-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  5.   L. nr.21/04-03-2016 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
-
  6.   D. nr.285/03-03-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
-
  7.   D. nr.291/04-03-2016 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
-
  8.   D. nr.292/04-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  9.   D. nr.293/04-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  10.   D. nr.294/04-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  11.   D. nr.295/04-03-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  12.   D.C.C. nr.1/14-01-2016 
DECIZIA nr. 1 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  13.   I. nr.1/02-03-2016 
Instrucțiune a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstantiale
-


Vineri, 31 martie 2023, 12:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.