Monitorul Oficial
nr. 269/8 aprilie 2016

Publicare
  1.   H. nr.2/21-03-2016 (B.P.C.D.S.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată
-
  2.   D.C.C. nr.20/19-01-2016 
DECIZIA nr. 20 din 19 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (8) și art. 250 din Codul de procedură penală
V
  3.   H.G. nr.242/06-04-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"
-
  4.   O. nr.80/04-04-2016 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea licenței de concesionare pentru explorare a resurselor de lignit din perimetrul Plopișel, județul Argeș
-
  5.   O. nr.460/22-03-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor și a personalului care gestionează asistența financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
A
  6.   O. nr.724/06-04-2016 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - aparat central și unități subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, precum și în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016
-
  7.   O. nr.3.549/23-03-2016 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind sesiunea specială de evaluare națională 2016 pentru elevii din clasa a Vlll-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele și concursurile internaționale
-
  8.   Decizie nr.10/18-03-2016 (C.Med.D.)
DECIZIE privind componența Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentiști din România în mandatul 2016-2020
-
  9.   Decizie nr.11/18-03-2016 (C.Med.D.)
DECIZIE pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România
A
  10.   Listă/08-04-2016 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică din municipiul Brăila cărora li s-au acordat subvenții de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unităti de asistentă socială
i


Vineri, 31 martie 2023, 00:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.