Monitorul Oficial
nr. 330/28 aprilie 2016

Publicare
  1.   L. nr.77/28-04-2016 
LEGE privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
V
  2.   D. nr.442/28-04-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
  3.   L. nr.78/28-04-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  4.   D. nr.443/28-04-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  5.   D. nr.444/28-04-2016 
DECRET privind numirea în funcție a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
  6.   D.C.C. nr.39/09-02-2016 
DECIZIA nr. 39 din 9 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011 și, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență
V
  7.   O.U.G. nr.12/27-04-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului
V
  8.   O. nr.524/26-04-2016 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009
A
  9.   O. nr.525/26-04-2016 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
-
  10.   O. nr.595/27-04-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale
-
  11.   O. nr.796/28-04-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume, precum și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia
A


Marți, 23 iulie 2024, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.