Monitorul Oficial
nr. 162/18 iulie 1997

Rectificare:
  1.   L. nr.31/16-11-1990 
LEGE privind societățile comerciale
V
Publicare
  2.   H.G. nr.344/08-07-1997 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome a Imprimeriilor de sub autoritatea Ministerului Culturii
T
  3.   H.G. nr.345/08-07-1997 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.186/1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice
A
  4.   H.G. nr.346/10-07-1997 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.236/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile in și din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  5.   O. nr.1.144/11-06-1997 (M.F.)
ORDIN privind aprobarea termenelor de plata a obligatiilor bugetare prevazute la pct. 2 și 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.15/1997
-
  6.   O. nr.313/03-07-1997 (M.Tr.)
ORDIN pentru exercitarea controlului privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
-
  7.   C. nr.27/11-07-1997 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea ratelor dobanzilor practicate de Banca Nationala a Romaniei
-
  8.   Decizie nr.65/12-06-1997 (C.N.A.)
DECIZIE privind indreptarea erorii materiale existente in Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr.44 din 24 aprilie 1997
-
  9.   O. nr.2.017/12-05-1997 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii
-


Vineri, 27 ianuarie 2023, 20:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.