Monitorul Oficial
nr. 529/14 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.140/12-07-2016 
LEGE pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011
A
  2.   D. nr.668/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   L. nr.141/12-07-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011
A
  4.   D. nr.669/11-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  5.   D.C.C. nr.313/17-05-2016 
DECIZIA nr. 313 din 17 mai 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1), art. 7-9, art. 10 lit. g), art. 11, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 161 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (2), art. 32 lit. c), d), f)-h) și j), art. 33 lit. f) și art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, precum și a celor ale art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  6.   H.G. nr.489/06-07-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
-
  7.   H.G. nr.490/06-07-2016 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" pentru Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  8.   O. nr.M.82/23-06-2016 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru publicarea fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a înțelegerii privind prelungirea valabilității Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Departamentul Apărării al Statelor Unite aleAmericii privind asistența medicală pentru membrii forțelor armate și dependenții lor, semnată la Washington la 14 și 17martie 2016
-
  9.   O. nr.1.058/05-07-2016 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice
-
  10.   O. nr.1.070/08-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0394 Someșul Mic
-
  11.   O. nr.439/21-06-2016 (C.C.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice
-


Luni, 20 mai 2024, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.