Monitorul Oficial
nr. 532/15 iulie 2016

Publicare
  1.   D.C.C. nr.307/12-05-2016 
DECIZIA nr. 307 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. 67, art. 111 alin. (6) și art. 112 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
V
  2.   D.C.C. nr.397/15-06-2016 
DECIZIA nr. 397 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, și ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală
V
  3.   O. nr.979/06-07-2016 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 542/2003
A
  4.   O. nr.1.073/08-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCIOQ61 Defileul Crișului Negru
-


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 14:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.