Monitorul Oficial
nr. 564/26 iulie 2016

Publicare
  1.   L. nr.164/22-07-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
  2.   D. nr.709/21-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
  3.   L. nr.166/22-07-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
  4.   D. nr.711/21-07-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
  5.   H.G. nr.506/20-07-2016 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan"
-
  6.   H.G. nr.508/20-07-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 și la București la 15 martie 2016 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
-
  7.   H.G. nr.513/20-07-2016 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
-
  8.   Decizie nr.22/20-07-2016 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Rotbav, județul Brașov
-
  9.   O. nr.2.225/22-07-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de verificare fiscală
A
  10.   Decizie nr.1.383/08-07-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societătii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L
-


Miercuri, 29 martie 2023, 07:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.