Monitorul Oficial
nr. 934/21 noiembrie 2016

Publicare
  1.   L. nr.217/17-11-2016 
LEGE privind diminuarea risipei alimentare
V
  2.   D. nr.957/16-11-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare
-
  3.   L. nr.221/17-11-2016 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
A
  4.   D. nr.961/16-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
  5.   L. nr.222/17-11-2016 
LEGE privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  6.   D. nr.962/16-11-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  7.   L. nr.223/17-11-2016 
LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Turce
-
  8.   D. nr.963/16-11-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce
-
  9.   L. nr.227/17-11-2016 
LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al județului Cluj
-
  10.   D. nr.967/17-11-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al județului Cluj
-
  11.   O. nr.967/10-11-2016 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine
-
  12.   O. nr.M.136/17-11-2016 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012
-
  13.   O. nr.1270/2622/2083/13-10,08-11,24-10-2016 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
-
  14.   O. nr.1.247/30-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei naturale protejate de interes național Râurile Desnățui și Terpezița amonte de Fântânele
-
Rectificare:
  15.   H.G. nr.796/26-10-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
-


Vineri, 21 iunie 2024, 03:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.