Monitorul Oficial
nr. 1005/14 decembrie 2016

Publicare
  1.   O.U.G. nr.92/29-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
V
  2.   O.U.G. nr.94/08-12-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
V
  3.   H.G. nr.927/08-12-2016 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008
-
  4.   O. nr.1.302/11-11-2016 (I.N.S.)
ORDIN al președintelui Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra comunitar cu bunuri în anul 2017
A
  5.   O. nr.1.395/09-12-2016 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană
-
  6.   Decizie nr.38/07-11-2016 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 38 din 7 noiembrie 2016 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
-


Luni, 05 decembrie 2022, 13:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.