Monitorul Oficial
nr. 1069/30 decembrie 2016

Publicare
  1.   D. nr.1.174/29-12-2016 
DECRET privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne
-
  2.   D. nr.1.175/29-12-2016 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
-
  3.   O. nr.3.696/27-12-2016 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale, precum și pentru aprobarea unor formulare și modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 600 "Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii"
-
  4.   O. nr.30.101/4474/2205/2886/28-10,03-11,24-11,20-12-2016 (A.A.A.S., M.E.C.R.M.A., M.M.F.P.S.P.V., M.F.P.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrare a Activelor Statului
-
  5.   O. nr.33.881/1508/2291/2904/27-12,14-12,27-12-2016 (A.A.A.S., M.E.C.R.M.A., M.M.F.P.S.P.V., M.F.P.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, al viceprim- ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Active Conexe — S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
  6.   O. nr.119/30-12-2016 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2017
V


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.