Monitorul Oficial
nr. 62/25 ianuarie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.657/08-11-2016 
DECIZIA nr. 657 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ceea ce privește soluția legislativă potrivit căreia încheierea este "definitivă"
V
  2.   D.C.C. nr.693/24-11-2016 
DECIZIA nr. 693 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
V
  3.   O.U.G. nr.6/18-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
V
  4.   O. nr.2/18-01-2017 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale
-
  5.   O. nr.3/18-01-2017 (A.N.R.E.)
ORDIN privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.