Monitorul Oficial
nr. 63/25 ianuarie 2017

Publicare
  1.   O.U.G. nr.7/25-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
V
  2.   O. nr.1.252/30-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre- Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV. 19, Celea Mare- Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului
-
  3.   O. nr.2.525/30-12-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România
-
  4.   O. nr.90/13-01-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condițiile art. 31 alin. (2) și art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și din titlurile de plată emise în condițiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1993 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
-
Rectificare:
  5.   O. nr.1.012/28-11-2016 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.185/2015
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.