Monitorul Oficial
nr. 132/21 februarie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.789/15-12-2016 
DECIZIA nr. 789 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală
V
  2.   O. nr.1.354/07-06-2016 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSPA0049 lazurile de pe Valea Ibănesei-Bașeului-Podrigăi
-
  3.   O. nr.20/15-02-2017 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcționarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
-
  4.   O. nr.28/11-01-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative
A
  5.   O. nr.113/09-02-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
A
  6.   H. nr.2/20-01-2017 (C.M.)
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 16:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.