Monitorul Oficial
nr. 197/21 martie 2017

Publicare
  1.   H.G. nr.134/16-03-2017 
HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați și pentru trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
-
  2.   H.G. nr.135/16-03-2017 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului Humet Gaminde Javier
-
  3.   H.G. nr.139/16-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producției de lapte
-
  4.   Decizie nr.276/21-03-2017 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Radu Petru Șerban din funcția de comisar al Secțiunii Române la expoziția internațională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan
-
  5.   Decizie nr.277/21-03-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcția de comisar al Secțiunii Române la expoziția internațională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan
-
  6.   Decizie nr.278/21-03-2017 
DECIZIE privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
-
  7.   Decizie nr.279/21-03-2017 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuțiilor domnului Marin Nițu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  8.   O. nr.M.17/14-03-2017 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru abrogarea și suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum și pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluție în cariera militară
-
  9.   O. nr.73/20-03-2017 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2012 privind autorizarea și controlul cultivatorilor de plante modificate genetic și măsuri pentru asigurarea coexistenței plantelor modificate genetic cu cele oonvenționale și ecologice
-
  10.   O. nr.282/01-03-2017 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moșnița Nouă, județul Timiș
-
  11.   O. nr.145/26-02-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 16:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.