Monitorul Oficial
nr. 224/31 martie 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.762/13-12-2016 
DECIZIA nr. 762 din 13 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
V
  2.   O.U.G. nr.24/30-03-2017 
ORDONANȚĂ de urgentă privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
V
  3.   O.U.G. nr.25/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
V
  4.   H.G. nr.174/30-03-2017 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria națională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum și pentru stabilirea activităților prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  5.   H.G. nr.175/30-03-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare; care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  6.   O. nr.245/31-03-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018
A
  7.   O. nr.26/31-03-2017 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru abrogarea art. 1 și art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachizitionat
V
  8.   O. nr.27/31-03-2017 (A.N.R.E.)
ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017
V


Vineri, 02 iunie 2023, 18:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.