Monitorul Oficial
nr. 316/3 mai 2017

Publicare
  1.   L. nr.89/28-04-2017 
LEGE pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  2.   D. nr.434/28-04-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  3.   D.C.C. nr.85/28-02-2017 
DECIZIA nr. 85 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 6 și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
V
  4.   H.G. nr.271/27-04-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitățile de transfuzie - din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane
-
  5.   Decizie nr.379/03-05-2017 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Doina Elena Popa a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului
-
  6.   Decizie nr.380/03-05-2017 
DECIZIE privind numirea doamnei Ana-Maria Stăvaru în funcția de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim- ministrului
-
  7.   Decizie nr.381/03-05-2017 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Cornelia Nagy a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului
-
  8.   Decizie nr.382/03-05-2017 
DECIZIE pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriei Gheorghe în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul deÂfaceri, Comerț și Antreprenoriat
-
  9.   O. nr.623/02-05-2017 (M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora
-
  10.   O. nr.625/03-05-2017 (M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017
-
  11.   O. nr.626/03-05-2017 (M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului muncii și justiției sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2017
-
  12.   Act./03-05-2017 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice si a campaniilor electorale - Partidul România Unită
-
Rectificare:
  13.   Decizie nr.16/19-11-2016 (C.Med.D.)
DECIZIE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent
-


Duminică, 05 februarie 2023, 18:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.