Monitorul Oficial
nr. 342/10 mai 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.35/19-01-2017 
DECIZIA nr. 35 din 19 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
V
  2.   H.G. nr.285/27-04-2017 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale
-
  3.   O. nr.491/02-05-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă
-
  4.   O. nr.1.381/27-04-2017 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
-
  5.   O. nr.1.382/27-04-2017 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
A


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 02:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.