Monitorul Oficial
nr. 389/24 mai 2017

Publicare
  1.   L. nr.110/19-05-2017 
LEGE pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
V
  2.   D. nr.492/19-05-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a art. 41 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
-
  3.   H.G. nr.324/11-05-2017 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului lași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite
-
  4.   H.G. nr.326/11-05-2017 
HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
-
  5.   H.G. nr.327/11-05-2017 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale ,Apele Româneinstituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinalede apă Argeș-Vedea, Banat, Buzău - Ialomița, Prut - Bârlad și Someș - Tisa
-
  6.   H.G. nr.335/18-05-2017 
HOTĂRÂRE privind desființarea Centrului de Sănătate Bălțești, județul Prahova
-
  7.   H.G. nr.336/18-05-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Buzău
-
  8.   O. nr.707/16-05-2017 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
-


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.