Monitorul Oficial
nr. 407/30 mai 2017

Publicare
  1.   H.C.D. nr.41/23-05-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentruSiria - JOIN (2017)
-
  2.   H.C.D. nr.42/23-05-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate - COM (2016)763
-
  3.   H.C.D. nr.43/23-05-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social si Economic European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Energie curată pentru toti europenii - COM (2616) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016)861
-
  4.   H.C.D. nr.44/23-05-2017 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de retumare a Uniunii Europene - Un plan de acțiune reînnoit - COM (2017) 200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului - C (2017) 1600
-
  5.   O. nr.3.885/10-05-2017 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind componența Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar
-
  6.   O. nr.352/12-05-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A
  7.   N. nr.14/15-05-2017 (A.S.F.)
NORMĂ pentru aplicarea Ghidului MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri
-
  8.   N. nr.17/17-05-2017 (A.S.F.)
NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluție pentru asigurători
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.