Monitorul Oficial
nr. 461/20 iunie 2017

Publicare
  1.   L. nr.140/16-06-2017 
LEGE pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  2.   D. nr.542/15-06-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  3.   L. nr.141/16-06-2017 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
-
  4.   D. nr.557/15-06-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
-
  5.   L. nr.142/16-06-2017 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
-
  6.   D. nr.558/15-06-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și’ sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri in acordarea unor beneficii de asistentă socială
-
  7.   L. nr.143/16-06-2017 
LEGE pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
-
  8.   D. nr.559/16-06-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
-
  9.   O. nr.151/13-06-2017 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere
V
  10.   O. nr.43/13-06-2017 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017
A
  11.   Decizie nr.32/25-05-2017 (C.P.S.I.P.P.C.)
DECIZIE pentru modificarea și completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari și firmelor de audit în funcție de riscul de afectare a credibilității raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014
-


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 18:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.