Monitorul Oficial
nr. 492/28 iunie 2017

Publicare
  1.   L. nr.153/28-06-2017 
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  2.   D. nr.580/28-06-2017 
DECRET pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  3.   Decizie nr.489/28-06-2017 
DECIZIE privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
-
  4.   O. nr.141/14-06-2017 (A.N.A.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind aprobarea Metodologiei de selecție și modului de interacțiune a autorităților/ entităților contractante cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu intenția de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 și la art. 238 din Legea nr. 99/2016
-


Duminică, 04 decembrie 2022, 08:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.