Monitorul Oficial
nr. 665/11 august 2017

Publicare
  1.   D.C.C. nr.271/27-04-2017 
DECIZIA nr. 271 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) și art. 218 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  2.   D.C.C. nr.299/04-05-2017 
DECIZIA nr. 299 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5491 alin. (1) din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.492/27-06-2017 
DECIZIA nr. 492 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă
V
  4.   H.G. nr.559/04-08-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
A
  5.   O. nr.735/1446/1457/10-07,09-08,18-07-2017 (M.E., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Șantierul Naval Mangalia" - S.A.
-
  6.   O. nr.3.825/30-07-2017 (M.D.R.A.P.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii "IAȘI INDUSTRIAL PARK - S.R.L.
-
  7.   O. nr.846/03-08-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A
  8.   O. nr.855/08-08-2017 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.