Monitorul Oficial
nr. 305/10 noiembrie 1997

Publicare
  1.   L. nr.178/04-11-1997 
LEGE pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
V
  2.   L. nr.179/04-11-1997 
LEGE pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea și functionarea Politiei Romane
A
  3.   L. nr.180/04-11-1997 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoanele fizice și juridice nerezidente
A
  4.   H.C.D. nr.32 bis/21-10-1997 
HOTĂRÂRE referitoare la prelungirea termenului pentru imbunatatirea Propunerii legislative privind sistemul national de decoratii al Romaniei de catre Comisia speciala, instituita prin Hotararea Camerei Deputaților nr.12 din 21 aprilie 1997
-
  5.   H.G. nr.686/04-11-1997 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare pentru achizitionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garantii și Credite de Comert Exterior pentru aprobarea garantarii creditului extern și a Ministerului Finantelor de a garanta creditul in numele statului
V
  6.   H.G. nr.687/06-11-1997 
HOTĂRÂRE privind contractarea și garantarea de catre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localitatilor rurale
V
  7.   H.G. nr.688/06-11-1997 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de interes national și al Institutului National de Studii și Cercetari pentru Comunicatii de sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor
-
  8.   D. nr.576/03-11-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru autorizarea interpretilor și traducatorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecatorești
-
  9.   D. nr.577/03-11-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea și funcționarea Politiei Române
-
  10.   D. nr.578/03-11-1997 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele nerezidente
-


Joi, 20 iunie 2024, 01:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.