Monitorul Oficial
nr. 885/10 noiembrie 2017

Publicare
  1.   D. nr.981/08-11-2017 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  2.   L. nr.211/08-11-2017 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   O.U.G. nr.78/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
V
  4.   O.U.G. nr.79/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  5.   H.G. nr.803/08-11-2017 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării Conferinței Directorilor Generali ai Institutelor Naționale de Statistică (DGINS) și a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la București în perioada 26-28 septembrie 2018
-
  6.   O. nr.1.580/30-10-2017 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
V
  7.   O. nr.23.668/1752/2818/08-09,29-09,25-10-2017 (A.A.A.S., M.M.J.S., M.F.P.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-


Vineri, 27 ianuarie 2023, 16:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.