Monitorul Oficial
nr. 55/18 ianuarie 2018

Publicare
  1.   L. nr.32/17-01-2018 
LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
-
  2.   D. nr.51/16-01-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
-
  3.   L. nr.33/17-01-2018 
LEGE pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
  4.   D. nr.52/16-01-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
  5.   L. nr.34/17-01-2018 
LEGE pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  6.   D. nr.53/16-01-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
  7.   L. nr.35/17-01-2018 
LEGE pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsun de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  8.   D. nr.54/16-01-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  9.   D.C.C. nr.572/21-09-2017 
DECIZIA nr. 572 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) și art. 645 alin. (1) din Codul de procedură civilă
V
  10.   O. nr.5.675/18-12-2017 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat ain institutiile de invătamânt superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018
-
Rectificare:
  11.   D. nr.55/17-01-2018 
DECRET privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru
-


Miercuri, 29 martie 2023, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.