Monitorul Oficial
nr. 95/31 ianuarie 2018

Publicare
  1.   D. nr.77/30-01-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.78/30-01-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  3.   D. nr.79/30-01-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.80/30-01-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D. nr.81/30-01-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.82/30-01-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D.C.C. nr.592/26-09-2017 
DECIZIA nr. 592 din 26 septembrie 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  8.   O.U.G. nr.1/31-01-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
V
  9.   O.U.G. nr.2/31-01-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  10.   H.G. nr.34/31-01-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ"
-
  11.   O. nr.10/18-01-2018 (A.N.M.C.S.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al ll-lea ciclu de acreditare
-


Joi, 23 mai 2024, 06:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.