Monitorul Oficial
nr. 141/14 februarie 2018

Publicare
  1.   H.S. nr.6/12-02-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   D. nr.247/13-02-2018 
DECRET privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
-
  3.   D. nr.248/13-02-2018 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles
-
  4.   D.C.C. nr.638/17-10-2017 
DECIZIA nr. 638 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1, art. 591 alin. 1 și alin. 3 și art. 60 alin. 1-4 din Codul penal din 1969 și ale art. 100 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Codul penal
V
  5.   O. nr.45/29-01-2018 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
  6.   R. nr.1/06-02-2018 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 15/2012 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare
-
  7.   O. nr.30/31-01-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru Metodologia de rezervă, în conformitate cu articolul 36 (3) din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilirea unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"
-


Marți, 31 ianuarie 2023, 10:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.