Monitorul Oficial
nr. 258/23 martie 2018

Publicare
  1.   L. nr.73/22-03-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
V
  2.   D. nr.302/21-03-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
-
  3.   H.G. nr.125/15-03-2018 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la inițiativa Francofonă Națională 2015—2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relațiile internaționale", pentru anul 2017
-
  4.   Decizie nr.16/07-03-2018 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Cicir II, județul Arad
-
  5.   Decizie nr.274/20-03-2018 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, precum și pentru stabilirea condițiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea și completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente și informații
V
  6.   O. nr.1/13-03-2018 (B.N.R.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate
A


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.