Monitorul Oficial
nr. 311/10 aprilie 2018

Publicare
  1.   L. nr.87/04-04-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
-
  2.   D. nr.334/04-04-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
-
  3.   D.C.C. nr.818/07-12-2017 
DECIZIA nr. 818 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  4.   H.G. nr.159/29-03-2018 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.180/04-04-2018 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Mehedinți de către domnul Stănișoară Andrei
-
  6.   H.G. nr.181/04-04-2018 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Jugan Iulian
-
  7.   H.G. nr.182/04-04-2018 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Tuțu Dumitru Octavian din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Mehedinți
-
  8.   H.G. nr.183/04-04-2018 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru
-
  9.   O. nr.554/04-04-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor
-
  10.   O. nr.556/05-04-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  11.   O. nr.3.344/16-03-2018 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.