Monitorul Oficial
nr. 407/14 mai 2018

Publicare
  1.   L. nr.106/11-05-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
-
  2.   D. nr.400/10-05-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen
-
  3.   L. nr.107/11-05-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
  4.   D. nr.401/10-05-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
  5.   O.U.G. nr.34/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  6.   O.U.G. nr.35/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
V
  7.   O.U.G. nr.36/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania naționala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
V
  8.   O.U.G. nr.37/10-05-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
V
  9.   H.G. nr.274/24-04-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apa pentru irigații CRÂNGU 12, județul Teleorman, în proprietatea acestei organizații
-
  10.   O. nr.39/19-04-2018 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021
-
  11.   O. nr.2.313/26-04-2018 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în institutiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
-


Joi, 30 mai 2024, 16:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.