Monitorul Oficial
nr. 422/17 mai 2018

Publicare
  1.   L. nr.108/16-05-2018 
LEGE pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  2.   D. nr.406/15-05-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
-
  3.   L. nr.109/16-05-2018 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
V
  4.   D. nr.407/15-05-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
-
  5.   L. nr.110/16-05-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
-
  6.   D. nr.408/15-05-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
-
  7.   L. nr.111/16-05-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  8.   D. nr.409/15-05-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  9.   H.G. nr.329/10-05-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei
-
  10.   H.G. nr.336/16-05-2018 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ- teritoriale afectate de calamități naturale
-
  11.   O. nr.43/19-04-2018 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală
-
  12.   O. nr.652/16-05-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluție perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluție perfuzabilă (5 g)
-
  13.   O. nr.3557/2053/1459/13-04,14-05,19-04-2018 (M.E.N., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului educației naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A.
-


Joi, 28 septembrie 2023, 00:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.