Monitorul Oficial
nr. 450/30 mai 2018

Publicare
  1.   H.G. nr.364/24-05-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale si modalitatea de desfăsurare a activitătii acesteia
-
  2.   O. nr.524/08-05-2018 (M.A.P.)
ORDIN al ministrului apelor și pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  3.   O. nr.932/17-05-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.