Monitorul Oficial
nr. 499/18 iunie 2018

Publicare
  1.   D. nr.472/15-06-2018 
DECRET pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenței
-
  2.   D. nr.473/15-06-2018 
DECRET pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenței
-
  3.   O.U.G. nr.48/08-06-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
V
  4.   H.G. nr.429/13-06-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepțional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe
-
  5.   O. nr.M.81/2181/1692/09-05,07-06,21-05-2018 (M.A.N., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.
-
  6.   O. nr.1.085/13-06-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005
-
  7.   O. nr.3.921/08-06-2018 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.