Monitorul Oficial
nr. 515/22 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.145/20-06-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.486/19-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.147/20-06-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
  4.   D. nr.488/19-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
  5.   H.C.D. nr.39/18-06-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM(2018) 183
-
  6.   H.C.D. nr.40/18-06-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase - COM(2018) 233
-
  7.   H.C.D. nr.41/18-06-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează si apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 - COM(2018) 321
-
  8.   O. nr.397/05-06-2018 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind încetarea aplicabilității Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și unitățile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum și din registrul cadastral de publicitate imobiliară și din registrul agricol, în regim de reciprocitate și cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora
-
  9.   O. nr.604/2340/1742/22-05,18-06,05-06-2018 (M.E., M.F.P., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului eoonomiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea PRELMEC- S.A., unde Societatea Uzina Mecanică ORÂSTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 99,96% din capitalul social
-
  10.   O. nr.1.263/17-05-2018 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016
-


Joi, 20 iunie 2024, 01:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.