Monitorul Oficial
nr. 611/17 iulie 2018

Publicare
  1.   L. nr.170/13-07-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. If din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
  2.   D. nr.537/13-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
  3.   L. nr.171/13-07-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
-
  4.   D. nr.538/13-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
-
  5.   L. nr.172/13-07-2018 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
  6.   D. nr.539/13-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
  7.   L. nr.173/13-07-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea uinor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
  8.   D. nr.540/13-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
  9.   L. nr.175/13-07-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  10.   D. nr.542/13-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  11.   D.C.C. nr.208/17-04-2018 
DECIZIA nr. 208 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și art. 193 alin. (1) din Codul de procedură civilă
-
  12.   H.G. nr.501/05-07-2018 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi
-
  13.   O. nr.2.721/C/10-07-2018 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  14.   Decizie nr.13/29-06-2018 (C.M.R.)
DECIZIE privind informațiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România
V


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 01:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.