Monitorul Oficial
nr. 749/30 august 2018

Publicare
  1.   D. nr.775/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  2.   D. nr.776/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  3.   D. nr.777/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  4.   D. nr.778/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  5.   D. nr.779/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  6.   D. nr.780/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
-
  7.   D. nr.781/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
-
  8.   D. nr.782/28-08-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  9.   D.C.C. nr.341/22-05-2018 
DECIZIA nr. 341 din 22 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală și ale art. 127 din Codul penal
-
  10.   O.G. nr.10/29-08-2018 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
-
  11.   O. nr.124/22-08-2018 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
-
  12.   O. nr.1.290/27-08-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internationale si difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017
-
  13.   O. nr.1.301/08-08-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
-
  14.   O. nr.2.528/29-06-2018 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale privind declasarea parțială a monumentului istoric Bucureștii Noi - Ștrand, cod LMI B-l-s-B-17865 și a componentelor sale B-l-m-B-17865.01, B-l-m-B-17865.02, B-l-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureștii Noi, între malul sud-vestic al lacului Grivița și str. fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1'-0; NM și LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa poștală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, București
-


Vineri, 19 iulie 2024, 03:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.