Monitorul Oficial
nr. 830/28 septembrie 2018

Publicare
  1.   H.C.D. nr.57/26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267
-
  2.   H.C.D. nr.58/26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliului privind educația în situații de urgență și de criză prelungită - COM(2018) 304
-
  3.   H.C.D. nr.59/26-09-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367
-
  4.   O. nr.1.230/21-09-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
A
  5.   O. nr.1.246/27-09-2018 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
-
  6.   O. nr.1.328/27-09-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 03:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.