Monitorul Oficial
nr. 876/17 octombrie 2018

Publicare
  1.   H.S. nr.136/10-10-2018 
HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri - COM (2018) 279 final
-
  2.   H.S. nr.137/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1.129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru iMM-uri - COM (2018) 331 final
-
  3.   H.S. nr.138/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifrauda (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European si eficacitatea investigațiilor OLAF - COM (2018) 338 final
-
  4.   H.S. nr.139/10-10-2018 
-
  5.   H.S. nr.140/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic- COM (2018) 349 final
-
  6.   H.S. nr.141/10-10-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune - COM (2018) 372 final
-
  7.   H.S. nr.142/10-10-2018 
HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor - COM (2018) 387 final
-
  8.   H.S. nr.143/10-10-2018 
HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU -COM (2018)439 final
-
  9.   O. nr.5.847/04-10-2018 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice, privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcțiilor specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică
A
  10.   O. nr.5.848/04-10-2018 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de oertificare a controlului producției în fabrică
A
  11.   O. nr.5.850/04-10-2018 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
A
  12.   O. nr.5.851/04-10-2018 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind retragerea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru funcția specifică de certificare a produselor pentru construcții
-
  13.   O. nr.176/03-10-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A
-
  14.   O. nr.1.381/15-10-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.