Monitorul Oficial
nr. 932/5 noiembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.245/02-11-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
  2.   D. nr.860/02-11-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
  3.   L. nr.246/02-11-2018 
LEGE pentru completarea art. 42 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
-
  4.   D. nr.861/02-11-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 421 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
-
  5.   D. nr.858/02-11-2018 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  6.   D. nr.859/02-11-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.862/02-11-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  8.   D. nr.863/02-11-2018 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  9.   D. nr.864/02-11-2018 
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  10.   D. nr.865/02-11-2018 
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   D. nr.866/02-11-2018 
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  12.   H.G. nr.855/31-10-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 259/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  13.   O. nr.157/22-10-2018 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din came și care nu au o structură sau o capacitate de producție industrială
-
  14.   O. nr.1.625/29-10-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2018 al Autoritătii Feroviare Române - AFER
-


Vineri, 31 martie 2023, 12:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.