Monitorul Oficial
nr. 950/9 noiembrie 2018

Publicare
  1.   H.C.D. nr.71/07-11-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 22/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
-
  2.   H.C.D. nr.72/07-11-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea privind o nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investitii și locuri de muncă la un nivel superior - COM(2018)643
-
  3.   H.C.D. nr.73/07-11-2018 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor-Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială si din perspectiva combaterii spălării banilor COM(2018)645
-
  4.   D.C.C. nr.420/21-06-2018 
DECIZIA nr. 420 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ale art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților si al senatorilor și ale art. 25 alin. (2) teza a doua și alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
  5.   H.G. nr.867/31-10-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.868/31-10-2018 
HOTĂRÂRE privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023
-
  7.   O. nr.1.470/08-11-2018 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
A
  8.   R. nr.6/31-10-2018 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Națbnale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.