Monitorul Oficial
nr. 967/15 noiembrie 2018

Publicare
  1.   D.C.C. nr.419/21-06-2018 
DECIZIA nr. 419 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (151) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
  2.   H.G. nr.872/09-11-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
-
  3.   H.G. nr.876/09-11-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului
-
  4.   H.G. nr.883/09-11-2018 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011
-
  5.   H.G. nr.884/09-11-2018 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  6.   O. nr.1.171/05-11-2018 (M.M.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
A


Joi, 08 decembrie 2022, 08:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.