Monitorul Oficial
nr. 1053/12 decembrie 2018

Publicare
  1.   L. nr.303/11-12-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  2.   D. nr.1.216/10-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  3.   L. nr.304/10-12-2018 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.1.217/11-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii
-
  5.   L. nr.305/10-12-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  6.   D. nr.1.218/11-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  7.   H.S. nr.178/05-12-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016^1.624 al Parlamentului European și al Consiliului - COM 631 (2018)
-
  8.   H.S. nr.179/05-12-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 - COM (2018) 633 final
-
  9.   H.S. nr.180/05-12-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situatie de ședere ilegală (reformare) - COM (2018) 634final
-
  10.   H.S. nr.181/05-12-2018 
HOTĂRÂRE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist - COM (2018) 640 final
-
  11.   H.S. nr.182/05-12-2018 
HOTĂRÂRE referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere - COM (2018) 641 final
-
  12.   D.C.C. nr.549/18-09-2018 
DECIZIA nr. 549 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  13.   O.U.G. nr.105/07-12-2018 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
-
  14.   H.G. nr.959/07-12-2018 
HOTĂRÂRE privind rechemarea și numirea unui consul general
-
  15.   O. nr.1.499/10-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Lunca Oltului Drăgoești din județul Vâlcea, în proprietatea acestei organizații
-
  16.   O. nr.1.500/10-12-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP14 Haret din județul Vrancea, în proprietatea acestei organizații
-


Vineri, 27 ianuarie 2023, 06:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.